Termin nadsyłania prac minął 17.11.2023.
Dziękujemy za udział w konkursie.
Ogłoszenie wyników 27.11.2023